Q-wijs training 14.JPG

Meer inzicht,

meer impact op onderwijskwaliteit.

ZELFEVALUATIE

Zelfevaluatie PNG.png

De 

Zelfevaluatie

In samenwerking met Onderwijsvisie

Voor scholen en bestuurders is het raadzaam jaarlijks een zelfevaluatie af te nemen om inzichtelijk te krijgen waar de school staat ten opzichte van de ambities in het strategisch beleidsplan en schoolplan. Deze zelfevaluatie kunnen bestuurders/schoolleiders ook goed inzetten als voorbereiding op een inspectiebezoek. Bij het uitvoeren van een goede zelfevaluatie kan een inspectie meer als ‘critical friend’ optreden zodat er daadwerkelijk een dialoog over het onderwijs tot stand komt. 

OPZET VAN DE TRAINING

Praktijkgericht

Q-wijs voert een zelfevaluatie altijd uit met mensen van de school en vanuit een andere school vanuit de stichting. Deze mensen zitten in alle geledingen: MR, docenten, leerlingenraad, zorgteam, schoolleiding.

Hoe?

Stap 1: Informatief gesprek

 

Stap 2: Zelfevaluatie

Stap 3: Plan van aanpak

Fase 4 | Optioneel: Implementatie

Opbrengsten

Binnen twee dagen een plan van aanpak voor de bestuurder, schoolleiding en docenten op alle onderdelen uit het toezichtkader en het schoolplan. Aan de hand van de analyse wordt er vervolgens eens plan van aanpak voor het verbeterplan opgesteld. 

PRAKTISCHE INFORMATIE OVER DE TRAINING

Trainingsopzet

Doel

Het doel van een zelfevaluatie is het uitvoeren van een risico-analyse. Na een zelfevaluatie zijn de sterke en zwakke kanten van een school helder en kan kwaliteitsverbetering plaatsvinden in de vorm van een plan van aanpak. Een zelfevalautie houdt alle betrokkenen in de school scherp en zorgt ervoor dat het gesprek over leren op gang blijft. 

Een zelfevaluatie vindt vaak plaats tijdens een audit met betrokken vanuit de school en van buiten de school. Q-wijs bekijkt samen met deze mensen in hoeverre de school voldoet aan de ambties uit het schoolplan en die uit het toezichtkader van de inspectie. 

Een zelfevaluatie kan een krachtig instrument zijn om tot een gedragen oordeel over de kwaliteit van het onderwijs te komen. De school evalueert immers zelf. Tegelijkertijd kan dit ook een grote valkuil zijn. Als er een verschil zit tussen een zelfevaluatie en wat de inspectie ziet kan dit nadelige gevolgen hebben. Ondersteuning vanuit een onafhankelijke instantie die de school van bovenaf kan bekijken heeft grote voordelen. 

Q-wijs werkt met een online kwaliteitssysteem dat gebaseerd is op het toezichtkader van de inspectie. Deze vullen wij aan met de ambities van de school.

Definitie Zelfevaluatie

Aan de hand van een zelfevaluatie bepalen scholen (zelf) waar zij staan ten opzichte van hun eigen ambities en het toezichtkader van de inspectie. Wat is het verschil tussen de gestelde norm en de realiteit.

Kinderen in Science Class

Praktische informatie

Investering

Training voor het afnemen van de zelfevaluatie door de professionals van Q-wijs vraagt een investering vanaf 35 euro per docent die werkzaam is op de school. Naast de ondersteuning van de zelfevaluatie zit daarbij inbegrepen, begeleiding in het opstellen van een verbeterplan incl. plan van aanpak.

Prijs:

vanaf 35 euro p/docent

Voor wie?

Managementteam

Incompany Training

Data:

in overleg.

Waarom kiezen voor een training van Q-wijs?

Leren door doen

Van cursisten wordt een actieve deelname verwacht en dat stimuleert het leerproces.

Inzichten direct bruikbaar

Praktijkervaringen staan centraal en cursisten leren hoe ze hun nieuwe vaardigheden direct kunnen gebruiken.

Maatwerk

Flexibiliteit in locatie, flexibiliteit in omvang. Workshops worden altijd in overleg samengesteld.

HEB JE NOG VRAGEN?

Nieuwsgierig?

Klinkt het interessant, maar twijfel je of we écht iets voor je kunnen betekenen? Bel ons gerust voor een goed gesprek.

brainstorming