Q-wijs training 14.JPG

Meer inzicht,

meer impact op onderwijskwaliteit.

Ondersteuning & voorbereiding

Team vergadering

Q-wijs begeleidt scholen voor of na de kwaliteitsbeoordeling van de inspectie. Het is natuurlijk altijd beter om een onvoldoende te voorkomen en onze ondersteuning voor het inspectiebezoek in te schakelen.

Dit doen wij altijd in de vorm van een zelfevaluatie. Als de kwaliteitsbeoordeling onvoldoende is stellen wij met u een verbetertraject op zodat u de school zo snel mogelijk verbetert naar een voldoende oordeel.

OPZET VAN HET VERBETERTRAJECT ONDERWIJSKWALITEIT

Praktijkgericht

Q-wijs realiseert alleen verbetering door intensief samen te werken met de mensen van de school. Zij zijn immers degenen die de verbetering uit gaan voeren. Q-wijs ondersteunt en leert de mensen zelf op een andere manier te werken. Op die manier hoeft er vrijwel nooit iemand weg. Samen realiseren we verbetering.

Investering

1 jaar

 

Ondersteuning door de professionals van Q-wijs van 1 jaar lang, 1 hele dag per week: €950,- per dag.

 

Naast de wekelijkse ondersteuning zit daarbij inbegrepen, een zelfevaluatie, een verbeterplan, een mini-audit, voorbereiding van het inspectiebezoek en het online schooldossier.

Scholen maken met de inspectie prestatieafspraken. Hiervoor krijgen zij subsidie via het ministerie van OC&W en soms ook via gemeenten. Q-wijs begeleidt u bij het aanvragen van deze subsidie.

Opbrengst

Binnen zes weken aan de hand van een analyse een verbeterplan waarin duidelijk de te nemen stappen staan voor schoolleiding en docenten. Binnen een jaar een onderwijsinspectierapport waaruit blijkt dat de school de herstelopdracht ruim heeft volbracht.

PRAKTISCHE INFORMATIE OVER HET VERBETERTRAJECT

verbetertraject voorbereiding onderwijsi

Hoe?

Stap 1: Analyse

Analyse van relevante documenten, het huidige inspectierapport, een eventuele herstelopdracht, gesprek met bestuurder, MR, schoolleiding en eventueel de inspecteur.

 

Stap 2: Zelfevaluatie

Afnemen zelf-evaluatie (2 dagen) + schrijven verbeterplan.

 

Stap 3: Presentatie bevindingen

Bespreken verbeterplan met complete personeel.

 

Stap 4: Implementatie

Implementeren verbeterplan door wekelijks schoolleiding + vakgroepen te ondersteunen in opstellen agenda, lesbezoeken, coachen van collega’s, te nemen keuzes, rode draad in het zicht te houden, compacte instructie lessen opstellen. Trainen en inslijpen van de nieuwe gewoontes. 

 

Stap 5: Mini-audit

Zes weken voor het inspectiebezoek een mini-audit afnemen aan de hand van het verbeterplan + ondersteuning bij het opstellen van de presentatie door diverse geledingen. Gereed maken van het online schooldossier. 

 

Stap 6: Voorbereiding inspectiebezoek

Definitieve voorbereidingen: documenten klaarleggen, lesrooster, gesprekken oefenen. 

Twee weken van te voren.

Team vergadering

 

Definitie Verbetertraject Onderwijsinspectie

Als de inspectie een school beoordeelt met een onvoldoende of zeer zwak wordt er altijd een herstelopdracht aan een school meegegeven. Het is van groot belang direct de juiste keuzes te maken omdat de tijd kort is. Onderwijsvisie realiseert altijd verbetering met de mensen van de school. Door deze op de juiste plek te zetten en hun talenten goed te gebruiken kan de school vaak in korte tijd verbeteren. Daarnaast maken wij via ons online schooldossier de wettelijke documenten in orde zodat u dit heel eenvoudig bij de inspectie van het onderwijs kunt aanleveren.

Waarom kiezen voor een verbetertraject met Q-wijs?

HEB JE NOG VRAGEN?

Haal meer uit de school

Vergroot de kansen en versterk de impact.

Praktische insteek

Nuchtere aanpak met handige tips die je direct kunt toepassen.

Blijvende resultaten

Duurzame inzichten, duurzame veranderingen.

Nieuwsgierig?

Klinkt het interessant, maar twijfel je of we écht iets voor je kunnen betekenen? Bel ons gerust voor een goed gesprek.

brainstorming