Mannelijke student
Meer inzicht,
meer impact op onderwijskwaliteit.

ONZE TRAININGEN

VAKWERKPLAN

Hoe creëer een vakwerkplan dat blijft leven en wordt verankert in de school.

Schoolleiding en

vakgroepleiders

Schoolbrede of stichtingsbrede 

opleiding

3 bijeenkomsten

 

SCHOOLPLAN

Als bestuur en schoolleiding aan de slag gaan met het vierjarig strategisch schoolplan.

Bestuurders, Raad van Toezicht

en schoolleiders

Schoolbrede of stichtingsbrede 

opleiding

4 bijeenkomsten

ZELFEVALUATIE

Hoe geef je vorm aan het doel van een zelfevaluatie? Hoe voer je de een risico-analyse uit?

Bestuurders en 

Schoolleiding

Schoolbrede of stichtingsbrede 

opleiding

3 bijeenkomsten

BRAIN BASED TEACHING

Leerlingen leren het beste als ze het met meerdere zintuigen tegelijkertijd doen.

Docenten en leraren

Internationaal gecertificeerd

1 bijeenkomst

TEACHER NLP

Hoe breng je jouw boodschap aan zo dat leerlingen geboeid zijn vanaf de eerste zin die je zegt? 

Docenten en leraren

Internationaal gecertificeerd

4 bijeenkomsten 

TAALPATRONEN

Wie een goed verhaal vertelt, neemt de luisteraar mee naar een andere omgeving. 

Bestuurders, schoolleiders, docenten en leraren 

Internationaal gecertificeerd

 5 bijeenkomsten

 

Q-wijs training 14.JPG

NATIONAAL & INTERNATIONAAL ERKEND

Q-Wijs trainers zijn aangesloten bij CRKBO-instellingen en voldoen daarmee aan de kwaliteitscode voor opleidingsinstellingen voor kort beroepsonderwijs. 

Q-Wijs trainers zijn aangesloten bij de NICABM (National Institute for the Clinical Application of Behavioral Medicine) in Mansfield, CT in Amerika. Deze organisatie wordt erkend en goedgekeurd door de APA (American Psychology Assosiation), de ABNLP (American Board of NLP) en de ABH (American Board of Hypnosis).