Q-wijs training 14.JPG

Meer inzicht,

meer impact op onderwijskwaliteit.

verbetertraject voorbereiding onderwijsi

Kwaliteitszorg

Uw kwaliteitszorg in beeld

Q-wijs biedt scholen voor of na de kwaliteitsbeoordeling van de inspectie de opleiding kwaliteitszorg. Het is natuurlijk altijd beter om een onvoldoende te voorkomen en onze opleiding voor het inspectiebezoek te volgen. Als de kwaliteitsbeoordeling onvoldoende is leiden wij u op om een verbetertraject te implementeren, zodat u de school zo snel mogelijk verbetert naar een voldoende oordeel.

OPZET VAN DE OPLEIDING

Praktijkgericht

Q-wijs opleiding 'kwaliteitszorg' realiseert alleen verbetering door intensief samen te werken met de mensen van de school. Zij zijn immers degenen die het geleerde in de praktijk gaan uitvoeren. In de opleiding leer je op een andere manier te werken. 

Hoe?

Stap 1: Analyse

Stap 2: Zelfevaluatie

Stap 3: Presentatie bevindingen

Stap 4: Implementatie

Stap 5: Mini - audit

Stap 6: Voorbereiding inspectiebezoek

Opbrengst

Binnen zes weken aan de hand van een analyse een verbeterplan waarin duidelijk de te nemen stappen staan voor schoolleiding en docenten. Binnen een jaar een onderwijsinspectierapport waaruit blijkt dat de school aan norm voldoet of dat de school de herstelopdracht ruim heeft volbracht.

PRAKTISCHE INFORMATIE OVER DE OPLEIDING

Opleidingsopzet

Doel

Helaas komt het steeds meer voor dat de inspectie een school als onvoldoende beoordeelt. Dit heeft er mee te maken dat de inspectie van scholen naast de basiskwaliteit ook een eigen ambitie verlangt die zichtbaar moet zijn in de school. Dikwijls zijn er verbeteringen nodig in het pedagogisch-didactisch handelen van de docenten. 

Als een school een onvoldoende of zeer zwak beoordeling van de inspectie heeft gekregen is er vaak op verschillende niveaus van alles aan de hand. Omdat dit voorkomen kan worden, wordt de opleiding 'Kwaliteitszorg' van Q-wijs vaak ingezet.

 

Definitie kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg omvat alle activiteiten en maatregelen waarmee de school de onderwijskwaliteit bewaakt en verbetert. Het onderwijsteam moet actief nagaan wat de onderwijsbehoeften van de leerlingenpopulatie is. Daarnaast moet ook systematisch gekeken worden hoe de leerlingen zich handhaven in het onderwijs en of de gestelde doelen behaald zijn. Evalueren is erg belangrijk als het gaat om kwaliteitszorg, want juist door te kijken wat wel en niet goed gaat, kunnen de werkpunten verbeterd worden. Een goede school evalueert regelmatig de kwaliteit van het onderwijs en doet dit het liefst met het kwaliteitswaarborgingsysteem OnSpect.

Q-wijs training 13.JPG

Praktische informatie

Duur van de opleiding:

1 jaar

10 bijeenkomsten

Tijd:

10.00u - 17.00u

Prijs:

vanaf 5 euro p/mnd per docent/leraar

incl. studiemateriaal

incl. OnSpect

incl. lunch

Voor wie?

Kwaliteitsmedewerker

Portefeuillehouder kwaliteit

Data:

in overleg

Waarom kiezen voor een opleiding van Q-wijs?

HEB JE NOG VRAGEN?

Haal meer uit jezelf

Vergroot je mogelijkheden en versterk je impact.

Praktische insteek

Nuchtere aanpak met handige tips die je direct kunt toepassen.

Blijvende resultaten

Duurzame inzichten, duurzame veranderingen.

Nieuwsgierig?

Klinkt het interessant, maar twijfel je of we écht iets voor je kunnen betekenen? Bel ons gerust voor een goed gesprek.

brainstorming