Q-wijs training 14.JPG

Meer inzicht,

meer impact op onderwijskwaliteit.

VAKWERKPLAN

Vakwerkplan visueel PNG.png

Het

Vakwerkplan

In samenwerking met Onderwijsvisie

Onderzoek van de inspectie van het onderwijs wijst uit dat scholen die goed presteren de onderwijskwaliteit en te behalen doelen continue monitoren en hierover in gesprek blijven gaan met elkaar. De onderwijsinspectie kijkt vooral of de visie en de missie van de school zichtbaar is in de lessen. 

 

Om dit te realiseren is het van belang de opbrengsten periodiek op alle niveaus te monitoren. Zo ook op sectie- en vakgroepniveau. Hoe zorgt u ervoor dat vakgroepen deze manier van werken toepassen zodat de speerpunten van het strategisch schoolplan zichtbaar worden in het curriculum en in de lessen? Hoe creëert u een gedegen en gestructureerd vakwerkplan dat gedragen wordt door de docenten en waarbij de doorlopende leerlijn helder is?

OPZET VAN DE TRAINING

Praktijkgericht

Extra voordeel van deze training is dat de opdrachten gekoppeld zijn aan de praktijk. Hierdoor leert de vakgroepleider niet alleen de norm in de praktijk toe te passen, maar brengen de leden van de vakgroep ook in kaart waar de sectie en vakgroep op dit moment staat, ontwikkelt de vakgroep een vakwerkplan en worden tijdens de training de eerste stappen van de implementatie gezet.

Hoe?

Stap 1: Voorbereiding

Stap 2: Introductie 'opbrengstgericht werken met een vakwerkplan'

Stap 3: Evaluatie

Stap 4 | optioneel: Visualisatie 'hoe nu verder?'

Opbrengsten

Een vakwerkplan waarin een heldere lijn voor het komende schooljaar. Een vakwerkplan waarin de vakgroepleiders het schoolplan doorvertalen naar het vakwerkplan. Een agenda waar de vakgroepleiders in de bijeenkomsten met hun vakgroep aan gaan werken. 

PRAKTISCHE INFORMATIE OVER DE TRAINING

Trainingsopzet

In een driedaagse training leren vakgroepleiders hoe zij een vakwerkplan kunnen maken dat blijft leven binnen de sectie en vakgroep en op die manier verankert in de organisatie. Op die manier wordt er regelmatig samen gekeken naar wat de opbrengsten zeggen over de leerlingen en over het onderwijs dat gegeven wordt. Het vakwerkplan zorgt voor uniformiteit en maakt tegelijkertijd ruimte voor verschillen.

Doel

Vakgroepleiders begeleiden in het opstellen en het uitvoeren van het vakwerkplan zodat de visie en de missie van het strategisch schoolplan zichtbaar zijn in het curriculum en de lessen.

Opbrengst

In drie bijeenkomsten een vakwerkplan passend bij het strategisch schoolplan en gedragen door de vakgroepen.

 

Definitie Vakwerkplan

In het vakwerkplan staan de afspraken die de vakgroepen hebben gemaakt over de wijze waarop het onderwijs ingevuld is. Het kader hiervoor is het strategisch schoolplan. Het vakwerkplan geeft de doorlopende leerlijn van een vak aan van de brugklas tot en met het eindexamenjaar. Doorlopende leerlijnen zijn aangebracht in kennis & vaardigheden, socialisatie en personificatie.

Kinderen in Science Class

Praktische informatie

Investering

De training en ondersteuning van “het maken van een vakwerkplan” door de professionals van Q-wijs vraagt een investering vanaf 30 euro per docent die in de school werkzaam is. 

 

Naast de training en ondersteuning zit daar bij inbegrepen een digitaal format voor het vakwerkplan. Dit format kan eventueel gekoppeld worden aan een leerlingvolgsysteem om de resultaten te analyseren.  

 

De training en ondersteuning van “het maken van een vakwerkplan” door de professionals van Q-wijs kunt u uitbreiden met een visualisatie ‘hoe nu verder’ van de vakwerkplannen dit vraagt een investering van 10 euro per docent die in de school werkzaam is. 

Prijs:

vanaf 30 euro p/docent

Voor wie?

Schoolleiders & vakgroepen

Incompany Training

Data:

in overleg.

Waarom kiezen voor een training van Q-wijs?

Leren door doen

Van cursisten wordt een actieve deelname verwacht en dat stimuleert het leerproces.

Inzichten direct bruikbaar

Praktijkervaringen staan centraal en cursisten leren hoe ze hun nieuwe vaardigheden direct kunnen gebruiken.

Maatwerk

Flexibiliteit in locatie, flexibiliteit in omvang. Workshops worden altijd in overleg samengesteld.

HEB JE NOG VRAGEN?

Nieuwsgierig?

Klinkt het interessant, maar twijfel je of we écht iets voor je kunnen betekenen? Bel ons gerust voor een goed gesprek.

brainstorming